Biserica Nouapostolică Moldova

Declarație de confidențialitate - protecția datelor

1. Generalități

Biserica Nouapostolici România («BNA România») se bucură de interesul Dumneavoastră pentru această website. Prin declarația de confidențialitate vă informează asupra colectării datelor personale din timpul vizitării acestei pagini web. Prin vizitarea acestei pagini web sunteți de acord cu prezenta declarație de confidențialitate. Vă atragem atenția că dezvoltarea ulterioară a acestei pagini web și implementarea unei noi tehnologii sau modificări ale hotărârilor legale, vor putea necesita anumite actualizări ale acestei declarații de confidențialitate.  

2. Definiția «datelor personale»

Datele cu caracter personal (“date personale”) reprezintă orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoana fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi nume, număr de identificare, date de localizare, identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prin vizitarea acestei pagini web, datele personale colectate sunt toate datele care vă privesc personal, de exemplu numele, adresa, adresa de e-mail sau obiceiurile de folosire.

3. Datele personale și scopurile prelucrării acestora

La accesarea acestei pagini web, vor fi salvate într-un fișier următoarele date cu caracter personal: adresa la domiciliu, data, ora, întrebarea menționată în programele de navigare pe internet și alte informații generale transmise în internet, respectiv pe programele de navigare din internet. Datele personale puse la dispoziție stau la baza prelucrării lor statistice și anonime, fiind folosite exclusiv în scopul unei întrebuințări eficiente a acestei pagini web, sau a îmbunătățirii ei. De îndată ce datele nu vor mai sluji acestui scop, ele vor fi șterse.

Odată cu contactarea Bisericii Nouapostolice Elveția prin e-mail, printr-un formular de contactare, sau printr-o cerere de sponzorizare sau patronare, datele personale pe care le comunicați (de ex. numele, prenumele și adresa de e-mail) sunt salvate de Biserica Nouapostolică, pentru a putea prelucra cerearea dv.  Alte prelucrări de date mai au loc de asemenea în cadrul unei eventuale donații și sponzorizări. Solicitarea și plata unor eventuale servicii contra cost este posibilă chiar și fără transmiterea de astfel de date, respectiv în mod anonim sau printr-un pseudonim (de ex. în cadrul unor donații anonime), dacă este posibil tehnic și acceptabil. Ne rezervăm explicit dreptul de a lua măsuri legale împotriva expeditorilor de așa-numite e-mailuri spam care încalcă această interdicție.

Datele personale rămân salvate, respectiv stocate, atâta timp cât este necesar pentru folosirea lor și pentru întrebuințarea paginii web, respectiv a scopurilor organizației și conform termenelor legale de stocare. Prelucrarea mai departe a datelor, analizarea lor, sau trimiterea la terți se va face numai legat de anumite cazuri de securitate tehnică sau de acțiuni culpabile(penale).

4. Securitatea datelor

BNA Elveția ia toate măsurile organizatorice și tehnice adecvate în scopul protejării confidențialității, integrității și disponibilității datelor personale care le-au fost încredințate și de care răspund. Vă rugăm totuși să țineți seama de faptul că, în cazul schimbului de informații prin formulare de contact sau email-uri deschise, nu este garantată confidențialitatea și integritatea. Lucrul acesta înseamnă că informațiile transmise printr-o persoană terță pot fi citite sau modificate. Utilizatorii acestei pagini web răspund de fapt personal de protecția corespunzătoare a propriului computer și aparate.

5. Cookies

Această pagină web folosește cookies prin care, dumneavoastră, ca utilizator al ei, vă puteți identifica în timpul vizitării acesteia. Cookies sunt niște mici unități informaționale, salvate de programul de navigare din internet pe computerul dv.  Cookies nu pot utiliza propgramele și nici nu pot transmite viruși. Ei măresc performanța acestei pagini web și înlesnesc în total o utilizare mai bună și mai efectivă a paginii de internet a BNA Elveția.

Puteți bloca cookies direct în pagina de web sau îi puteți șterge după ce ați salvat. Vă rugăm să luați în considerație că acest lucru va putea cauza anumite limite în utilizarea acestei pagini de web și a prezentării conținutului.

6. Legăturile cu alte pagini de web

Această pagină web conține linkuri (trimiteri) către alte pagini web sau alte servicii sociale media. BNA Elveția nu are nici o influență asupra conținutului, designului, exactității, actualității, seriozității sau a legalității acestora, precum și a regulilor de utilizare și de securitate a datelor. De aceea, nu ne asumăm în acest sens nici o răspundere.

7. Drepturile Dumneavoastră

În ceea ce privește datele dumneavoastră personale, aveți față de BNA Elveția următoarele drepturi:

  • dreptul de informare
  • dreptul de a face corecturi sau radierea totală,
  • dreptul de a limita procesarea datelor,
  • dreptul de a se opune procesării datelor,
  • dreptul cu privire la transmiterea datelor.

Mai aveți de asemenea dreptul să depuneți o reclamație cu privirea la prelucrarea datelor dv. personale de către BNA Elveția, la autoritățile care răspund de securitatea și supravegherea datelor dumneavoastră.

8. Contact

Mai aveți întrebări cu privire la prezenta declarație de confidențialitate sau doriți să faceți uz de drepturile protecției confidențialității? În acest caz vă rugăm să contactați următoarea adresă:

Neuapostolische Kirche Schweiz
Datenschutzbeauftragter
Überlandstrasse 243
8051 Zürich / Schweiz

E-Mail: privacy(at)nak.ch

 

Condiții de folosire

1. Conținutul ofertelor online

BNA Elveția nu garantează de caracterul actual, corect, complet sau calitativ al informațiilor puse la dispoziție. Ea nu răspunde de daunele materiale sau ideale pricinuite de utilizarea sau neutilizarea informațiilor oferite, respectiv de utilizarea greșită sau incompletă a lor, dacă nu se poate dovedi vina premeditată sau prin neglijență din partea BNA Elveția.

Toate ofertele sunt la liberă alegere și necondiționate. BNA Elveția își rezervă dreptul de a modifica, completa, șterge sau suspenda publicarea temporală sau permanentă a tuturor ofertelor, sau numai a unor pagini din acestea, fără să anunțe în prealabil.

2. Trimiteri și link-uri

În cazul trimiterilor directe sau indirecte la pagini de web străine ("Hyperlinks"), din afara sferei de responsabilitate a BNA Elveția, aceasta și-ar putea asuma răspunderea numai dacă s-ar dovedi că a fost informată asupra conținutului acestot pagini și ar fi putut din punct de vedere tehnic să împiedice utilizarea lor ilegală.  

BNA Elveția declară foarte explicit că la data oferirii link-ului, acesta nu trimitea la pagini cu conținut illegal. BNA Elveția nu are nici o influență asupra configurării actuale sau viitoare a acestor pagini web accesate prin link-uri, a conținutului lor sau a dreptului de autor. De aceea, ea se distanțează clar de conținutul paginilor web accesate prin link-uri, care au fost modificate după accesarea lor.  Această constatare este valabilă pentru toate link-urile și trimiterile din cadrul utilizării private a internetului, precum și  pentru notificările străine efectuate în cartea de oaspeți, forumurile de discuții, listele cu link-uri, listele cu adresele de e-mail și alte forme de date personale înființate de BNA Elveția, al căror conținut poate fi modificat din exterior. De conținutul ilegal, greșit sau incomplet al paginilor web și în special de daunele provenite prin utilizarea sau neutilizarea unor astfel de oferte de informații, răspunde exclusiv creatorul paginii web, nu cel care face trimiteri la această pagină.

3. Dreptul de autor și dreptul de semne

Biserica Nouapostolică Elveția se străduiește să respecte în toate publicațiile sale drepturile de autor ale imaginilor, graficelor, documentelor audio, secvențelor video și textelor preluate și folosite, să întrebuințeze imagini, grafice, documente audio, secvențe video și texte de producție proprie sau să se folosească de grafice, documente audio, secvențe video și texte cu licență gratuită.

Toate denumirile de semne, sigle, mărci și produse înregistrate care sunt menționate, pot fi protejate prin drepturi ale terților, fără nici o limitare, fiind subiect și obiect al prevederilor legii aplicabile. Simplul fapt că ele au fost menționate nu înseamnă și nu trebuie să însemne că cele menționate nu sunt protejate de drepturi ale terților și de legislația aplicabilă!

Biserica Nouapostolică Elveția deține în mod unic și absolut dreptul de autor pentru toate publicațiile realizate și editate. Reproducerea sau folosirea de grafice, documente audio, secvențe video și texte în alte publicații electronice sau imprimate, în orice mod și la orice moment, nu este permisă fără consimțământul Bisericii Nouapostolice, respectiv al autorului de drept.