Biserica Nouapostolică Moldova

Sfântul Botez cu apă

Sacramentul Sfântului Botez cu apă este primul dar fundamental pe care Dumnezeu ca Sfântă Treime îl oferă celor care cred în Isus Hristos. Prin botez, omul participă și el la meritul dobândit de Isus Hristos prin moartea și jertfa sa pentru oameni.

Păcatul originar este spălat și cel botezat ajunge pentru prima oară să aibă o relație strânsă cu Dumnezeu și să fie aproape de el – el devine creștin. Cel botezat intră astfel în rândurile bisericii și va face parte din comunitatea celor care cred în Isus Hristos și îl mărturisesc pe Domnul. El făgăduiește solemn să evite păcatul și să-l urmeze pe Hristos.  

Sfântul Botez cu apă este cel dintâi pas spre înnoirea omului în Sfântul Duh. Prin acest sacrament, Dumnezeu îi deschide celui botezat calea spre mântuirea în Hristos și, în final, spre mântuirea deplină. Sfântul Botez cu apă și Sfânta Pecetluire reprezintă împreună renașterea din apă și Duh.

Copiii pot primi și ei sacramentul Sfântului Botez cu apă. În cazul acesta, părinții sunt cei care  mărturisesc credința în Isus Hristos și făgăduiesc să-l educe pe copilaș în spiritul Evangheliei.

Fiind încredințat întregii Biserici creștine, în totalitatea ei, Sfântul Botez cu apă din cadrul altor confesiuni este considerat valabil, dacă este înfăptuit cu apă și în numele Sfintei Treimi.