Biserica Nouapostolică Moldova

Sfânta Pecetluire

Prin sacramentul Sfintei Pecetluiri i se transmite credinciosului darul Sfântului Duh – Duhul lui Dumnezeu locuiește de acum înainte permanent în om, iar Dumnezeu însuși îi oferă posibilitatea de a face parte din ființa lui.

Prin Sfânta Pecetluire, Dumnezeu desăvârșește renașterea din apă și Duh a omului, începută prin Sfântul Botez cu apă. Credinciosul devine astfel un copil al lui Dumnezeu și moștenitor al slăvii viitoare. El este chemat să facă parte din mireasa Domnului și din ”cele dintâi roade” în Împărăția lui Hristos, care va veni.  

Prin intermediul Sfintei Pecetluiri, relația apropiată a omului cu Dumnezeu, dobândită pentru prima oară la Sfântul Botez cu apă, capătă o nouă dimensiune.

Conform mărturisirilor din Sfânta Scriptură, Sfânta Pecetluire este legată de apostolat, fiind înfăptuită prin punerea mâinilor și prin rugăciunea unui apostol, atât la copii, cât și la adulți.

Toți oamenii pot primi sacramentele, indiferent de vârstă, de origine sau de sex.