Biserica Nouapostolică Moldova

Sfânta Cină

Sfânta Cină este o sărbătoare a bucuriei și a recunoștinței. Ea este mai întâi o cină comemorativă, pentru că prin ea comemorăm moartea lui Isus Hristos, eveniment unic și veșnic valabil.

De asemenea, ea este și cina mărturisirii – mărturisirea morții, a învierii și a revenirii lui Isus Hristos.

Sfânta Cină este din trei puncte de vedere o cină a comuniunii: comuniunea lui Isus Hristos cu apostolii, cu cei credincioși și comuniunea membrilor comunității adunate la serviciile divine.

Prin Sfânta Cină, sufletul își păstrează viața veșnică și primește certitudinea că va trăi mereu împreună cu Mântuitorul Isus Hristos (Ioan 6, 51-58) Astăzi, ”trupul și sângele” lui Isus le sunt oferite credincioșilor sub formă de pâine și vin, a unei ostii.

Prin consacrare și prin cuvintele de sfințire, pâinea și vinul nu se transformă, ci trupul și sângele lui Isus Hristos sunt prezente în ele.(consubstanțiație)

În Sfânta Cină, pâinea și vinul reprezintă natura omenească, iar trupul și sângele reprezintă natura divină a lui Hristos.

Pâinea și vinul nu sunt niște metafore sau simboluri pentru trupul și sângele lui Hristos, ci trupul și sângele lui Hristos sunt într-adevăr prezente. (realmente prezente)

De asemenea, jertfa lui Isus Hristos este și ea prezentă în Sfânta Cină.

Prin savurarea cu credință a Sfintei Cine, omul ia în interiorul său din ființa lui Isus și primește forțe noi, pentru a putea birui tot ce stă în calea mântuirii veșnice a sufletului.(Apocalipsa 12, 11)