Biserica Nouapostolică Moldova

Sacramentele

Sacramentele sunt darurile fundamentale pe care Dumnezeu le oferă oamenilor, din harul lui. Ele sunt niște acțiuni sfinte înfăptuite asupra oamenilor, pentru ca ei să poată fi mântuiți, să poată intra și rămâne totodată în comuniunea unei vieți împreună cu Dumnezeu. Prin primirea celor trei sacramente, oamenilor li se oferă posibilitatea de a fi împreună cu Domnul, atunci când va reveni.

Mântuirea transmisă prin sacramente își are originea în nașterea ca om a lui Isus Hristos, în jertfa și învierea lui, precum și în Sfântul Duh, care a fost trimis să acționeze pe pământ.

Condiția esențială pentru ca sacramentele să poată duce la mântuire este credința.

În cadrul acțiunii de oferire a sacramentelor sunt necesare patru lucruri deosebit de importante:

  • semnul (signum / material): gestul (ritus) sau elementul vizibil
  • conținutul (res / forma): prezența mântuirii
  • persoana care oferă sacramentul (purtătorul de minister însărcinat)
  • credința (a celui care primește sacramentul), pentru a putea sluji spre mântuire

În Sfânta Scriptură scrie, printre altele, ”și trei sunt cari mărturisesc (pe pământ): Duhul, apa și sângele, și acești trei sunt una în mărturisirea lor.”(1 Ioan 5, 7.8) În această ordine cunoaște și Biserica Nouapostolică cele trei sacramente înființate de Isus: