Biserica Nouapostolică Moldova

Autoportret

Calea dată de Isus Hristos în scopul mântuirii în zilele noastre:

  • Biserica Nouapostolică este condusă de Isus Hristos, prin apostolii săi vii. Învățătura lor se bazează pe Sfânta Scriptură.
  • Apostolatul este ministerul împuternicit de Isus Hristos ca să le transmită oamenilor mântuirea.
  • Oamenii care fac parte din biserica lui Isus Hristos au fost chemați de Dumnezeu să trăiască în comuniune veșnică împreună cu el, adică cu Dumnezeu, Tatăl, cu Fiul și cu Sfântul Duh. Centrul vieții bisericești este serviciul divin. În biserică, Isus Hristos își pregătește comunitatea-mireasă prin intermediul apostolilor, în scopul revenirii sale apropiate, la nunta din cer. (vezi Catehism 6, 1)
  • Biserica Nouapostolică cunoaște trei sacramente: Sfântul Botez cu apă, Sfânta Pecetluire (oferirea darului Sfântului Duh) și Sfânta Cină.
  • Oferirea sacramentelor Sfintei Pecetluiri și a Sfintei Cine, precum și iertarea păcatelor sunt legate de apostolate.
  • Isus Hristos, despre care ni se mărturisește în Sfânta Scriptură, se află în centrul vieții și credinței creștinilor nouapostolici. Astăzi, el acționează în biserica sa și va veni din nou. Țelul credinței creștinilor nouapostolici este cel de a fi uniți cu Hristos, atunci când el va reveni.

 

stop-infections.net